سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا ابونصرشیراز – مدیرمرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران امام صادق اصفهان
غزاله رسانه – عضو هیئت علمی دانشگاه فلاورجان

چکیده:

قبل ازوقوع یک زلزله پیش نشانگرهای مختلفی بروز می کند که یکی از آنها تغییرات درپارامترهای جوی و اقیانوسی قبل و بعدازوقوعزلزله می باشد با بررسی داده ها و نقشه های هواشناسی تغییرات مهمی درزمین اقیانوس جو و پارامترهای هواشناسی قبل و بعداززلزله های بزرگ مشاهده شده است دراین مقاله سه زلزله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است زلزله دسامبر ۲۰۰۳ بم با بزرگای گشتاوری ۶/۵ که با بیش ازسی هزارنفر کشته همراه بود زلزله دسامبر ۲۰۰۴ سوماترا با بزرگای گشتاوری ۹/۳ که سونامی عظیمی ایجاد کرد و زلزله ژانویه ۲۰۱۰ هاییتی با بزرگای ۷ دراینمقاله تغییرات درجو و پارامترهای هواشناسی قبل و بعداززلزله ها با بررسی داده ها و نقشه های هواشناسی درسطح زمین و سطوح میانی جو مورد بحث و بررسی قرارمیگیرد برای این منظو ر ازداده ها و نقشه های سازمان هواشناسی کشور و پایگاه داده NOAA.NCEP-NCAR استفاده شد هاست نتایج بررسی این پارامترها شام لدمای هوا رطوبت نسبی شارگرمای نهان سطحی و دمای خاک درزلزله بم بوضوح تغییرات درسطح زمین و جو را بااین سه زمین لرزه نشان میدهد.