سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عبدالنبی کمالی – دانشگاه اصفهان
شبر کمالی – دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی ازموضوعاتی که درسالهای اخیر درصنعت بیمه کشورمطرح بوده بحث خلاقیت و نوآوری کارکنان و ارتباط آن با چابکی درجهت حل مشکلات فراروی سازمان است به همین دلیل تحقیق توصیفی حاضر با نظر خواهی ازکارکنان شرکت های بیمه ایران و پارسیان جامعه آماری به مقایسه چابک بودن شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از ادبیات موضوع پرداخته است زیرا خلاقیت و عملی کردن ایده های کارکنان میتواند یکی از عوامل تعیین کننده بقای سازمانی درصنعت بیمه باشد دراین تحقیق ۵عامل تاثیر گذار خلق ایده کارکنان به عنوان عوامل فزاینده چابکی سازمان درنظر گرفته شده اند نتایج تحقیق نشان میدهد که مهارت فردی رسالت مشترک رهبری تحول گرا محیط و فراکنشی عمل نمودن به ترتیب مهمترین عوامل برای تحقق چابکی درشرکت های خصوصی هستند همچنین چابکی و نوآوری قابلیت سازمان را برای ایجاد تغییرات اثربخش افزایش میدهند.