سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان اتابکی – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علی امینی – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علی جباری ظهیر آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
اکبر جدیدی محمد آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور واحد انار و ک

چکیده:

ایین نامه گسترش بنگاه های اقتاصدی کوچک زودبازده و کارافرین با هدف کلی توسعه کسب و کارو به تبع آن ایجاداشتغال و کاهش نرخ بیکاری اززمستان سال۸۴ به مرحله اجرا درامده است تصویب این ایین نامه که به عنوان یکی ازراه حلهای اساسی دولت نهم درکاهش نرخ بیکاری تلقی مشود با بهره گیری ازتجارب موفق کشورهای دیگر و شرایط خاص کشورمان باهدف توسعه کس بو کار و تولید با بهره مندی بهینه ازتسهیلات مالی ودرپی آن ایجاد فرصت های شغلی جدید و تثبیت فرصت های شغلی موجود انجام میگردد ارزیابی سیاستهای اقتصادی طی دوره زمانی موجب شناخت و تحلیل عمیقامور با ملاحظه تاثیر عوامل مختلف برآنها می شود و آسیب شناسی اثار سیاستهای اقتصادی دولت و نقد کارشناسانه نتایج آنموجب اصلاح و ارتقا کیفی مسیر اجرای سیاستها میگردد به منظور تعیین میزان موفقیت اجرای آیین نامه مذکور درمقایسه با اهداف آن دردرجه اول نیاز به وجود چارچوبی مناسب ازطرح های قرار داد منعقد شده و پس ازآن تعیین میزان تحقق اهداف هریک ازاین طرح ها نسبت به تعهدات اولیه آنها می باشد.