سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسرین حیدری زاده – کارشناسی ارشد علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه اراک

چکیده:

در عصر حاضر که عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است رشد و گسترش این پدیده بیشترین تأثیر را برمحیط های آموزشی به ویژه بخش آموزش عالی داشته است، به گونه ای که از طریق ارتقاء و گسترش ابزار و محتوایآموزشی، روند آموزش را در دانشگاه ها به کلی دگرگون ساخته و ماهیت تحصیل و دانش اندوزی را از آموزش به یادگیری تبدیل کرده و مسیر را برای پیشرفت تحصیلی و علمی دانشجویان هموار نموده است(حنفی، ۱۳۸۶ ) بر همین اساس انتظارمی رود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به گونه ای تربیت نمایند که ضمن استفاده صحیحاز فن آوری اطاعات و ارتباطات بتوانند از منابع و اطلاعات عرضه شده توسط این فن آوری ها بهره مند شده و در تولید اطلاعات و دانش سهم قابل توجهی داشته باشند.