سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن جعفری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
آزاده شیخی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان چابکی و میزان مشتری م داری در سازمان انجام گرفته است. سازمانها دریافته اند که مشتری مداری ضامن بقای سازمان است. به منظور رویارویی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ می دهند، سازمان ها باید فراتر از سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی ا ز نوع کتابخانه ای است. برای دست یابی به مؤلفه های اجتماعی با مطالعه ی مقالات و کتاب ها راجع به مدیریت و مشاوره با صاحبنظران و با تعمق و اندیشه در باره آنها، مؤلفه های مطلوب شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادهای لازم نیز ارائه گردید.