سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ندا رضایی ابیانه – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی
سیده مانلی سلطانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر رشیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با خصوصیسازی و آزادسازی در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابتپذیری، نوآوری و خلاقیت در محصولات و خدمات شرکتهای بیمه برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر، بیش از پیش اهمیت مییابد. با توجه به اهمیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در نوآوری سازمانی این تحقیق از طریق مرور تحقیقات گذشته به دنبال بررسی این موضوع در صنعت بیمه است. از طریق مرور ادبیات مدیریت دانش به این نتیجه رسیدیم که مدیریت دانش پیشزمینه بسیار مهم برای تحقق نوآوری در شرکتهای بیمه و افزایش عملکرد میباشد. همچنین یادگیری سازمانی نقش مهمی را در تحقق مدیریت دانش در شرکتهای بیمه دارد و مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوری در عملکرد شرکتهای بیمه تاثیر مستقیم دارد.