سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران
صابره کیادلیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

چکیده:

امروزه ما در سازمانها شاهد تغییرات مستمر ، افزایش عدم اطمینان، پیچیدگی شرایط و رشد روز افزون سرعت و شتاب آنها در عرصه های مختلف ، به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اوضاعاقتصادی و خواسته های مشتریان؛ فضای رقابت بین آنها هستیم در این شرایط سازمانهایی موفق خواهند بود که قادر باشتد فرایند دانش را به نحو احسن پیاده سازند.از طرفی فرهنگ سازمانی نقشی حیاتی در نهادینه سازیدانش به عهده دارد. این مقاله ضمن ارایه توضیحاتی در رابطه با فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، اشاراتی به تحقیقات انجام شده در این زمینه می نماید و به استخراج شباهتها و تفاوتهای میان آنها می پردازد که نشان از اهمیت توجه به مدیریت دانش در سازمانهای امروزی دارد.