سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی یعقوبی – مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهادکشاورزی اصفهان
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

برنج درایران با سطح زیرکشت بیش از ۶۳۰ هکتار بعدازگندم مهمترین محصول زراعی محسوب می شود گرچه محصول برنج درایران ازلحاظ قدمت کشت دانش تجربی کشاورزان برنجکار و تنوع مصرف دارای سابقه درخشانی است اما امروزه ازلحاظ بهره مندی از تکنولوژ های جدید درجهت کشت مکانیزه و افزایش کیفیت محصول بدست آمده درمقایسه با سایر محصولات زراعی و باغی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست گرچه میزان ضایعات این محصول ارزشمند درکشور درمنابع مختلف بسیار متفاوت ازهم و با دامننه تغییرات وسیع گزارش می شود اما همه این آمارها حکایت از بالا بودن میزان ضایعات آن دارند که به نظر می آید چندان بدور از واقعیت نمی باشند وجود ضایعاتی بین ۱۶-۳۰ درصد بدون لحاظ کردن ضایعات درمراحل قب لا زبرداشت ازقبیل ضایعات ناشی از تغییرات نامطلوب جوی مدیریت مزرعه آفات و بیماری ها و … برای یک محصول استراتژیک درکشور جای بسی تامل و نیاز به اقدامات اساسی است براساس گزارش سازمان خواربار جهانی میزان ضایعات برنج دردنیا حدود ۲۱ درصد است که بیشتیرن مقدار آن حدود ۸-۶ درصد به مرحله برداشت اعم ازدرو و خرمنکوبی تعلق دارد.