سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید عموزادخلیلی –

چکیده:

امروزه عمده ترین سرمایه سازمان ها دانشی است که به آن دسترسی دارند سازمان هایی میتوانند موفق باشند که قادرند بیشترین معتبرترین و بروز ترین دانش بشری را درحوزه کسب و کار خود دراختیارگرفته و از آن استفاده بهینه نمایند مدیریت دانش برای بسیاری از سازمان های پیشرو نمادرقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه محسوب میشود یکی ازچالشهای اساسی مدیریت منابع انسانی مدیریت دانش سازمانی است تا اطمینان حاصل شود که افرادی مناسب درزمان مناسب و برای شغلی مناسب درخدمت سازمان خواهند بود علیرغم انجام مطالعات بسیار درزمینه مدیریت دانش با این حال هنوز مفهوم روش و اشکاری برای موضوع مدیریت استراتژی دانش توسعه نیافته است هدف این مقاله بررسی همه جانبه مدیریت استراتژیک دانش و ارایه مفهومی روشن تر ازآن می باشد تا براساس آن مدل مدیریت استراتژیک دانش ارایه شود.