سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده ندا حسینی – کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۲ واژه ای است که اوایل دهه ۱۹۹۰ در ادبیات فن آوری و سپس در ادبیات برنامه ریزی توسعه مطرح شد (رضوی، ۱۳۸۶ ، ص ۱۷۵ ). رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره و اینترانت تعدادی از ابزارهای فن آوریاطلاعات و ارتباطات هستند (عبادی، به نقل از رضوی ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۰ ). بدون شک ارتباطات اینترنتی به طور خیلی وسیعی در دانشگاه ها و دانشکده ها و به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی استفاده می شود؛ عمومیت این سیستم ها در دانشگاه هابه علت وجود فراوان کامپیوترها و شبکه ها می باشد؛ به علاوه فراگیران این سطوح بالغ بوده و انگیزه فراوانی برای دسترسی به اطلاعات و مطالعه مستقل ملزومات دوره تحصیلی دارد (احدیان، ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۴ ). رویکردهای جدید یادگیری درحال تأثیرگذاری بر الگوهای آموزش و یادگیری است. در این میان فن آوری های اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت و شبکه وب،محیط و ابزار مناسبی برای عملی شدن این دیدگاه ها به شمار می آید. در چنین شرایطی الگوهای نوین آموزش و یادگیری بابه کارگیری فضای مجازی و محیط های الکترونیکی در حال تغییر نقش مربیان و مدرسان از تنها منبع دانش به راهنما و تسهیل کننده امر یادگیری هستند تا آنان به جای انتقال داده و اطلاعات بتوانند فراگیران را در مسیر جستوجو، انتخاب، و.(۱۹۹۸ ، حل مساله و نیز پرورش مهارت های اندیشیدن مانند تفکر انتقادی و تفکر خلاق یاری دهند (رزنیک ۳ کالد ول ۴ فرآیند پیچیده تفکر آدمی و مراحل آن را به سه دسته تقسیم نموده است که عبارتند از: تفکر پایه ای یامضمونی؛ که در این مرحله انسان به پذیرش دانش و آگاهی از دیگران می پردازد. در مرحله دوم از فرآیند پیچیده تفکر، تفکر انتقادی شکل می گیرد، که در این مرحله فرد قادر به سازماندهی دانش و اطلاعات خواهد بود و آخرین مرحله، انسان به تفکر خلاق یا آفریننده می رسد یعنی قادر به تولید دانش خواهد بود (کالد ول، ۱۹۹۹ ). نتیجه تفکر انتقادی، پویایی و انجام کاردرست و حل صحیح مشکلات در هنگام مواجه شدن با آن ها است و برای فرد ممکن می سازد تا حقیقت را در میان به هم .( ریختگی حوادث و اطلاعات جستجو کند (مایرز ۵، ترجمه ابیلی، ۱۳۸۳ ، ص ۹