سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد متائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائم شه
علی فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه مدیریت، نور، ایران
مهدی صداقت کار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی و
نادر انبیاء – کارشناس حسابداری ادره صنعت معدن تجارت شهرستان نور

چکیده:

شاید مهمترین و مشکل ترین فرآیند در هر سازمان ایجاد تحول و تغییر در سازمان باشد زیرا که قرن حاضر سرشار از تحول و دگرگونی است و در هیچ یک از سالهای گذشته تا این اندازه دستخوش تغییر و تحول و دگرگونی نبوده است و سازمان ها بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده و از خود واکنش نشان دهند در غیر این صورت در ورطه نابودی قرار می گیرند زیرا که محیط پیرامون سازمان ها پویا تر از قبل شده و سازمان ها برای رسیدن به موفقیت ضروری است به سمت تحول حرکت نمایند. در واقع می توان چنین ادعا کرد که با پیشرفت دانش و تکنولوژی و نیاز است تا سازمان ها ه مراه با این پیشرفت ها، و با کمک دانش و فناوری اطلاعات بتوانند ضامن بقای سازمان خود در چنین محیط پیچشیده، پویا و مبهم باشند. با وجود آمدن تکنولوژی موجب گردیده است که نوع کارها و نیازها تغییر شکل داده و برای پاسخگویی به این نیازها می بایست همگام با این تغییرات سریع هم سو گردیده و با کمک مدیریت تغییر و تحول در این دنیای پرتلاطم ضمانت ماندگاری سازمان را فراهم گردانید و در غیر این صورت محکوم به فنا خواهیم بود زیرا به طور کلی باید تغییرات انجام پذیرد، یا به صورت تدریجی یا حتی به صورت نوآوری و در غیر این صورت تغییرات و تحول به صورت انقلاب خودنمایی کرده و اگر چنین اتفاقی در سازمان رخ دهد باید برای آن بهای گرانی نیز پرداخت گردد.