سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امید غریب – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
الهه سلمانی – کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مطالعه به بررسی ارتباط بین مصرف برق از انرژی های تجدید شونده و تولید ناخالص داخلی می پردازد، سرمایه و نیروی کار فعال در صنعت برق از جمله مهم ترین عوامل در تابع تولید ایران هستند. در این راه با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و روش های آزمون ARDL و علیت گرنجری به بررسی ارتباط بین مصرف برق از انرژی های تجدید شونده، تولید ناخالص داخلی، سرمایه و نیروی کار می پردازیم. در مرحله اول به بررسی مانایی متغیرها و سپس تجدید شونده، تولید ناخالص داخلی، سرمایه و نیروی کار می پردازیم در مرحله اول به بررسی مانایی متغیرها و سپس در دو مرحله کوتاه مدت و بلند مدت به بررس رابطه بین این متغیرها می پردازیم. نتایج نشان می دهد که از تولید ناخالص داخلی به سمت مصرف برق از انرژی های تجدید شونده رابطه یک طرفه ای وجود دارد.