سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزین جمال زاد فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،دانشکد
حسین خارا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،دانشکده منابع طبیعی،
عطا.. یگانه کاری – عضو گروه تخصصی شیلات و آبزیان موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد
محمدرضا حیات بخش – کارشناس ارشد شیلات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

از انجایی که بافت خون شاخص مهمی برای وضعیت فیزئولوژیک اندامها ی بدن در تشخیص سلامت یا بیماری و کنترل روند زیستی موجودات از جمله ماهیان می باشد و تجزیه و تحلیل شاخصهای خونی راهنمای با ارزشی در ارزیابی وضعیت زیستی ابزیان می باشد با توجه به عدم وجود داده های دقیقی در مورد فاکتور های خونی در این گونه و به منظور تعیین مقادیر پارامترهای خون شناسی ماهی سیم Abramis brama تالاب انزلی و بررسی ارتباط سن وجنس با انها تعداد۱۷۵ قطعه ماهی سیم در ۴ گروه سنی ۲ تا ۵ سال توسط تور تله ای مخروطی از تالاب انزلی از ابتدای بهار تا پایان زمستان ۱۳۹۰ به صودت تصادفی صید شده و توسط مخازن اب مجهز به کپسول اکسیژن به صورت زنده به پژوهشکده ابزی پروری ابهای داخلی بندر انزلی منتقل شده و پس از بیهوشی ماهیان بیومتری شده و از محل ساقه دمی انها خونگیری به عمل امده وسپس پارامترهای خون شناسی با روشهای دستی و ازمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت نتایج نشان می دهد متوسط طول کل ماهی سیم تالاب انزلی ۲۸/۶۷±۲/۸۴ سانتیمتر و وزن کل ۶۲/۷۴±۲۹۸/۱۸ گرم بوده و طول و وزن در ماده همواره از نر بیشتر بوده است نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب بوده که بین فاکتورهای خونی ماهی سیم با سنین مختلف نمونه برداری شده ارتباطی وجود نداشته ۰/۰۵<P و فقط بین فاکتورهای خونی گلبول سفید و نوتروفیل ماهی سیم تالاب انزلی با جنسیت های مختلف نمونه برداری شده ارتباط وجود دارد ۰/۰۵>P