سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نوال میناوی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان

چکیده:

توانبخشی فرایندی است منسجم مستمر چرا که وقتی سخنی از قادر سازی فرد معلول به میان می آید نه تنها نظام خانواده و آموزش و پروش بلکه سازمان های حمایتی طراحان معماری شهری رسانه های ارتباط جمعی صاحبان مشاغل و نظام آموزش عالی و …هرکدام به نوعی می کوشند تا زیرسخت های توانبخشی براساس ارکان زندگی اجتماعی شکل یابد و درنهایت این فرایند توانمندسازی برپایه عناصر موجود درساختار جامعه امروز محقق گردد تامین سلامت روانی خانواده دارای فرزند معلول مهمترین موضوعی است که دراین مرحله از توانبخشی مدنظر روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی قرار دارد سطوح استرس درخانواده های فرزند معلول تفاوت کمی و کیفی با سطوح آن دربین خانواده هایی دارد که فرزندانشان سالم اند ویلتون و رنوت این ادعارا مورد توجه قرار دادند و مطالعه خود برروی ۴۲ خانواده نیوزیلندی دارای کودکان معلول معتدل و شدید و ۴۲ خانواده دارای کودکان پی ش دبستانی سالم به بررسی سطوح استرس دردوگروه پرداختند نتایج بدست آمده نشانگر سطوح بالاتر استرس دربین خانواده هایی بود که فرزند معلول داشتند.