سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

وحید شفیعی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
سیدحیدر حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
زهره روستایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده:

کارآفرینی اجتماعی زمینه نوظهوری در سازمان های غیرانتفاعی است و افراد را در شروع کسب و کارهای انتفاعی یاری میرساند. با کاهش سرمایه گذاری عمومی در پاسخگویی به برخی نیازهای جامعه، کارآفرینی اجتماعی به صحنه آمد و با روش های خلاقانه، موجب جذب درآمد برای ارائهی خدمات شد. کارآفرینی درون سازمانی نیز به توسعه محصولات و خدمات جدید، نوآوری در محصولات و خدمات و همچنین ایجاد واحد و شعبات جدید منجر شده و در نهایت مزیت رقابتی خاصی برای سازمان فراهم میآورد. از اینرو هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه کارآفرینی درون سازمانی وکارآفرینی اجتماعی با سرمایه اجتماعی میباشد. کارآفرینی سازمانی یا پیدایش شکل های سازمانی نوین و پویاییهای کارآفرینی منجر به ایجاد جمعیت های نوین سازمانی می شود. چگونگی پیدایش و رشد سازمان ها، چگونگی تأثیر گذاری متقابل سازمان ها و اجتماع بر یکدیگر، از مسائل اساسی کارآفرینی است. شبکههای اجتماعی نیز تاثیر زیادی در توسعه کارآفرینی دارند. به عبارتی هرچه شبکههای اجتماعی از طریق همکاری برای تحقق اهداف، هماهنگی بیشتری داشته باشند، در توسعه کارآفرینی نقش و اثر بیشتری خواهد داشت.