سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا سلگی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

پژوهش ها نشان داده اند که توانایی های تحصیلی و آزمون های پیشرفت سنتی فقط کمی از تغییر پذیری تفاوت های فردی را در پیشرفت تحصیلی توجیه می کنند (استرنبرگ و ویلیامز، ۱۹۹۷). لذا مطالعات زیادی در مورد نقش مقیاس های نامرتبط با توانایی یا عوامل غیر تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است. این عوامل گستره وسیعی از متغیرها نظیر سبک های تفکر (ژانگ، ۲۰۰۵، ۲۰۰۳، گریگورینکو و استرنبرگ، ۱۹۹۷، فاو و ژانگ، ۲۰۰۹، ژانگ، ۲۰۰۶، ژانگ، ۲۰۰۴) و برخی متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنس (ژانگ،۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، فان و ژانگ، ۲۰۰۹) را در بر می گیرد.