سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا شریفی پور – دانشگاه پیام نور،رفسنجان،گروه مدیریت
لیلا جباری – دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان،گروه آمار

چکیده:

تحولات و دگرگونی نظامهای اجتماعی – اقتصادی درعصرحاضرریشه درپیشرفت و تغییرات بوجود آمده درعلم و تکنولوژی دارد دراین تغییرات و تحولات افراد وسازمان هایی توانسته اند موفقتر ازدیگران عمل کنند و ازانقلاب های پرشتاب و پی درپی عرصه کسب و کارفرصت مغتنمی برای خود فراهم سازند این موضوع که وجه تمایز افراد موفق چیست؟ چرا بعضی ازکشورها ازکشورهای دیگر پیشرفت قابل توجه تری داشته اند؟ این سوالات منجر به پدید آمدن مقوله ای به نام کارافرینی شده است و انی موضوع چنان اهمیت یافت که براساس نتایج بدست آمده ازتحقیقات موسسات بین المللی مونیتور تفاوت نرخ رشد اقتصادی درکشورهای توسعه یافته ناشی ازتفاوت سطح کارافرینی آنها بیان شد این نتایج نشان داد که کارافرینان درکشورهای توسعه یافته نقش کلیدی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا نموده اند.