سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه خسروی – استاد یار دانشگاه سمنان
طیبه حسینی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و ت
سیاوش طالع پسند – استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سم
سعید اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

از ویژگیهای مهم انسان برخورداری از توانایی شناختی یادگیری و پیشرفت های ذهنی می باشد. کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند که علاوه بر هوش و خلاقیت، عوامل دیگری همچون راهبردهای شناختی یادگیری نیز در پیشرفت تحصیلی مؤثر می باشند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی یادگیری خود تنظیمی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است.