سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه افشاری آزاد – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
سمانه روستایی –

چکیده:

فعالیت های اجتماعی که درمحیط های انسان ساخت اتفاق می افتد همواره برای انسان ها خاطراتی را به همراه دارند این خاطرات دارای وجه های مختلف هستند که موضوعات اجتماعی و کالبدی از وجه های بسیار نزدیک به هم درشکل دهی به این خاطرات هستند بدین منظور به بررسی نقش خاطرات جمعی برایجاد حس مکان پرداخته می شود که درعلوم رفتاری نقش روابط انسان و محیط و تاثیر انها بریکدیگر حائز اهمیت فراوان است یکی از زیرشاخ های آن نقش خاطرات و تصاویر ذهنی برهویت بخشی به مکانهاست رسیدن به فهم چگونگی تاثیر خاطرات جمعی برایجاد حس مکان می تواند در آینده به طراحی مکان های با هویت منجر شود انچه بررسی شده مفاهیمی همچون خاطره خاطرات جمعی و مکان است که سعی شده با استناد به نظر صاحبنظران چگونگی تاثیر خاطرات جمعی برایجاد حس مکان معیین گردد بدین منظور از نظریات ایشان درزمینه های مرتبط استفاده شده و با رویکردی مرتبط نتیجه گیری شده است از آنجایی که خاطرات جمعی معمولا از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند احساس خاص به مکان عامل تقویت خاطرات جمعی است.