سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه خدادادی – کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
محمدمهدی امینایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

گونههای قارچ آسپرژیلوس روی مواد غذایی مورد استفاده انسان و دام رشد کرده و با تولید متابولیتهای ثانویه از ارزش غذایی آنها میکاهند. شواهد نشان میدهد که تولید متابولیتهای ثانویه با فرآیندهای توسعه قارچی مثل اسپوردهی و تشکیل اسکلرت مرتبط است. در بررسی رابطه بین تولید اسکلرت و آفلاتوکسین، جدایههای آسپرژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس فلاووس در محیط کشت زاپک کشت داده شدند، و با روش کروماتوگرافی مایع با فشار بالا میزان آفلاتوکسین تولید شده اندازه گرفته شد، در مقایسه میزان کل آفلاتوکسین، گروه دارای اسکلرت کوچک میزان بیشتری آفلاتوکسین در مقایسه با گروه فاقد اسکلرت و اسکلرت بزرگ تولید کردند.