سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی حسین نیا – سربازسازندگی مرکز جهاد کشاورزی بابلکنار باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ

چکیده:

امروزه علیرغم پیشرفتهای تحقیقاتی و تکنولوزیکی در کشورهای در حال توسعه بازده محصولات کشاورزی ناکافی و رو به کاهش و روند افزایش جمعیت آنها فراتر از ظرفیت تولید مواد غذایی است از این رو یکی از چالشهای مهم این کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی بحث امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است اما این هدف زمانی دست یافتنی است که محققان کشور ضمن اشنایی بیشتر با راهکارهای جدید و بکارگیری فناوریهای نوین در زمینه تولید و فراوری محصولات کشاورزی با اتکا به دانش و فنون روز زمینه را برای حضور در عرصه رقابتهای جهانی فراهم اورند تکنولوژی های جدید نظیر: انرژی هسته ای، نانوتکنولوژی کشاورزی دقیق سنجش از راه دور (GIS , GPS بیوتکنولوژی یا زیست فناوری مهندسی ژنتیک و همچنین فناوری های اطالعات و ارتباطات ICT ا زجمله مهمترین فناوریهای موثر در بهبودامنیت غذایی کشور و توسعه پایدارکشاورزی از طریق پایدرای در تولید محصولات می باشند که دراین مقاله به انها پرداخته شده و نحوه و نوع تاثیر آنها در نیل به خودکفایی غذایی کشور مورد بررسی قرارگرفته است.