سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدعلی بیگدلی – Payame Noor University

چکیده:

جهشهای روزافزون بخشهای مختلف جامعه اعم ازاقتصادی و فرهنگی ضرورت استفاده همزمان کلیه قسمت های جامعه ازتکنولوژی روزدنیا را بسیاربا ارزش تر کرده است بنابه همین دلیل مدیران هماهنگ با کارون پرشتاب توسعه علم و دانش بشری به کسب مهارت خلاقیت و نوآوری و کارافرینی درادارات نیازمند می باشند هدف کلی احساس نیازمدیران به پدیدآوری کارافرینی است دراینجا به خصوصیات کارافرین و آن ارتباطی که باید با رهبری سازمان پدید آید تا کارافرین را به الگو تبدیل کند و مراحل عملی و تئوری که با درنظرگرفتن آنها درسازمان مدیریت را به سوی تکمیل نقش خود بهعنوان کارافرین تبدیل می نماید اشاره میشود و کارافرینی را ابزاری ارزشمندی معرفی می کند تا با ابداع روشهای گوناگون و جدید فرصت های مناسب تولید کسب و کار و محرکه اصلی تولید ملی به کمک رشد و توسعه موتورهای اقتصادی بپردازد دربرهه ای که ظرفیت های کلان اقتصادی بی استفاده دربخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی رو به افزیاش گذاشته است ولی ظرفیت های متعدد بالقوه برای بهره برداری ازقبیل ذخایر خدادادی سوختهای فسیلی ذخایر معدنی و بسیارمتنوع نیروی انسانی کارازموده وجود دارد نیاز به برقراری ارتباط این دو موضوع بهم بیشتر است.