سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه تقوا – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
ژاله رفاهی – استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

شخصیت به عنوان عنصر ثابت رفتار دارای ویژگیهایی است که این ویژگیها در تمام جنبه های زندگی شخصی و اجتماعی فرد تاثیر می گذارد شخصیت، الگویی از رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی متقابل است بنابراین شخصیت یک فرد راههایی است که وی نسبت به دیگران واکنش نشان داده یا با آنها تعامل می کند شناخت ویژگیهای شخصیتی و ارتباط آن با رضایت زناشویی می تواند تبیین کننده ازدواج موفق باشد لذا این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی درونگرایی / برونگرایی بررضایت زناشویی می پردازد نمونه موردمطالعه ۱۰۰ زوج ۲۰۰ آزمودنی در حال زندگی مشترک می باشند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ۵۷ سوالی شخصیت آیزنک و پرسشنامه ۴۷ سوالی رضایت زناشویی انریچ بودند.