سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اتابک اسلام پناه نوبری – نیروگاه حرارتی تبریز

چکیده:

چابکی به معنای توانایی هرسازمانی برای پیش بینی تغییرات موجود درمحیط کاری میب اشد چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد دردنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت میگیرد براین اساس با وجود اینکه چابکی نقش و اهمیت خاصی درسازمان ها دارد تاکنون تحقیقات و پژوهشهای وسیعی دراین زمینه صورت نگرفته است لذا مساله اساسی دراین تحقیق بررسی رابطه بعضی ازمتغیرهای سازمانی با چابکی سازمان می باشد باتوجه به اینمهم محقق تصمیم گرفته رابطه بین هوش هیجانی را به عنوان متغیر پیش بین درمتغیر ملاک چابکی سازمانی دریک قاب بنام بررسی رابطه بی هوش هیجانی با چابکی سازمانی بررسی نماید تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی میب اشد جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرقی میب اشد که بالغ بر۲۱۰ نفربودند.