سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد همتی – مربی و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سپیده همتی – مربی و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

هدف این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا نابرابری اطلاعاتی، تأثیر معناداری بر سیاست تقسیم سودشرکتها دارد یا خیر. بدین منظور، اطلاعات مربوط به ۸۱ شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادارتهران در طول سالهای۱۳۸۸-۸۳مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور یافتن پاسخ سؤالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نابرابری اطلاعاتی موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود نقدی شرکتها دارد. همچنین بین نابرابری اطلاعاتی و تفاوت حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم وجود دارد