سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه ابراهیمی درجه –
مجتبی جنت رستمی –
الهام السادات شکوهی –
مریم موسویان –

چکیده:

دراین تحقیق رابطه بین پوشش دست کاشت با میزان کاهش فرسایش بادی در منطقه نطنز اصفهان مورد بررسی قرارگرفت ابتدا فرسایش بادی با استفاده از مدل IRIFER.E.A محاسبه گردید بدین ترتیب که پس از انتخاب واحدهای همگن رخساره های ژئومورفولوژی نقش و تاثیر ۹ عامل موثر بر فرسایش بادی مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرارگرفت. پس از تعیین وضعیت فرسایش بادی ۲۰ پلات ۱۰ متر مربعی به فاصله ۱۰۰۰ متری از هم در منطقه جهت براورد تراکم، وضعیت زادآوری و میزان آسیب آفات و امراض پوشش گیاهی مستقر گردید نتایج حاکی از کلاس فرسایشی متوسط و وجود تراکم و زادآوری بالای گونه تاغ درمنطقه می باشد. همچنین با توجه به اطلاعات فرسایشی موجود منطقه در گذشته و دراین تحقیق رابطه معنی داری بین پوشش تاغ و کاهش میزان فرسایش در منطقه مشاهدگردید.