سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسن اویسی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کبد اندام پیچیده و حیاتی است و در معرض انواع آلاینده هایی که از طرق مختلف مانند مواد غذایی ونوشیدنیها هوا و حتی پوست وارد بدن می دوند قرار می گیرد. از آنجا که کبد نقش م می در متابولیسم بدن دارد آن را به عنوان اولین ومهمترین اندام مسئول سم زدایی بدن می شناسند ازمهمترین آلاینده های محیط زیست فلزات سنگین ازجمله آرسنیک است. فلزات سنگین دربخشهای هوایی و ریشه گیاهان و همچنین درکلیه و کبد جانوران تجمع یافته و میزان تجمع آن در بدن جانوران سطوح بعدس زنجیره غذایی بطور فزاینده افزایش می یابد ارسنیک به دوشکل آلی و غیرآلی می تواند منشا طبیعی و یا حاصل فعالیت انسان باشد.