سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حسین ملک نژاد – مربی،آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایر
صفدر آبنار – مربی،آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایر

چکیده:

دراین پژوهش رفتار قیمت سهام را درتاریخ موثر دریافت سودسهام دربازار بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم نمونه مورد آزمون شامل ۴۱ شرکت از مجموع ۴۳۶ شرکت پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران درفاصله زمانی بین سالهای ۸۳ تا ۸۶ میب اشد برای یافتن پاسخ اصلی پژوهش که بیان میدارد آیا میزان کاهش درقیمت سهام بعد ازتاریخ موثر دریافت سودسهام به مبلغ سودت قسیمی است یاخیر؟ ما ۴ رابطه که درقالب ۴ فرضیه بیان شده است را مورد ازمون قرار دادیم دراین پژوهش ارزشهای مشاهده شده برای ۴ متغیر با ارزشهای مورد انتظار آنها مقایسه شده است این متغیرها عبارتنداز: نسبت کاهش درقیمت سهام به سودتقسیمی نسبت کاهش درقیمت تعدیل شده سهام به سود تقسیمی نسبت کاهش درقیمت سهام به قیمت قبل از تاریخ موثر نسبت کاهش درقیمت تعدیل شده بازار به قیمت قبل ا زتاریخ موثر اختلاف مشاهده شده بین ارزشهای واقعی و مورد انتظار بوسیله آزمون تی تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفت نتایج بررسی هر۴ رابطه نشان میدهد که میزان کاهش درقیمت سهام بعد از تاریخ موثر به میزان سودتقسیمی نبوده و همچنین به مبلغی کمتر از سودتقسیمی است.