سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی لعل بار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشجوی دکترای مدیریت ما
مهدی قائم مقامی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
پری معصومی –

چکیده:

در طی سالهای گذشته تحقیقات زیادی سعی در اثبات وجود تأثیرات رفتاری بر مجموع بازارهای مالی داشته اند. در پژوهش حال حاضر نیز تورش های رفتاری سرمایه گذاران مطرح است، در این پژوهش اثر افزایش قابلیت اتکا پیش بینی سود توسط مدیریت بر واکنش کمتر از حد در دوره زمانی ۴ ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است کهب ا توجه به آزمون فرضیه اول و دوم واکنش کمتر از اندازه در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. با توجه به آزمون فرضیات سوم، چهارم و پنجم شرط راندگی پس از اعلام عایدات در مورد عدم تأثیر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت در این پژوهش تأئید شده است ولی از آنجا که مشاهده روند تداومی در بازار برقرار نیست، بنابراین در بازار سرمایه ایران نمی توان از طریق راهبرد نسبی به بازده های با اهمیت دست یافت. در نتیجه سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باید نسبت به استفاده از استراتژی موفتوم جهت کسب بازدهی با اهمیت، احتیاط کنند.