سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه رضایی – کارشناسی پرستاری
سیده خدیجه احمدی – کارشناسی علوم تربیتی
روح الله محمدی اترگله – دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی
مجتبی رضایی راد – دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی

چکیده:

دنیای ما دنیای سازمانهاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانهایی هستند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق اهداف را میسرمی سازند بدون منابع انسانی سازمان ها بی معنا و مدیریت امری موهوم می باشد این بحث که دراینده ماشین ها جای انسان ها را درسازمان ها پرمی کنند و نقش انسانها کمرنگز خواهد شد و با ماشینی شدن وظایف نوع فعالیت های انسانی درسازمان تغییر شکل میدهد نیاز به تامل دارد چون انسان نقش کلیدی و مهمی را درسازمان ایفا می کند بنابراین انسان درکنارسایرعوامل نقش تعیین کننده ای درسازمان دارد از این رو بررسی رفتارانسان ها و رضایتمندی شغلی آنان درطراحی مشاغل و ویژگیهای شغلی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهدسازمانی کارکنان اموزش و پرورش شهرستان ساری انجام شده است که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی ازنوع همبستگی است