سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهناز همتی نوعدوست گیلانی – استاد یار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت دولتی

چکیده:

عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. در رفتار شهروند سازمانی به آن دسته از رفتارها توجه می نماییم که هیچ گونه اجباری از طرف سازمان برای انجام آن ها وجود ندارد و در سایه انجام آن فعالیت ها توسطکارکنان برای سازمان منفعت ایجاد می شود. تعهد سازمانی نیز بیان گر نیرویی است که فردی را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلقخاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی وظایف خود را انجام دهد. برای افزایش رفتارهای شهروند سازمانی و جلوگیری از رفتارهای ضد شهروندی توصیه می شود به هویت سازمان ها، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی توجه شود. در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران روابط بین عدالت سازمانی و پیامدهای رفتار شهروندی و تعهد سازمانی را بررسی کرده اند و تحقیقات نشان داده است که عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.