سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسینجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدکریم معتمد – دانشیار دانشگاه گیلان
علینقی سیمیاری – سرپرست سازمان تعاون روستایی استان قزوین
لیلا حسینجانی – کارشناس پرستاری و مسئول خسارات درمانی بیمه البرز استان قزوین

چکیده:

ساختار کشاورزی خصوصا در کشورهای در حال توسعه باعث گردیده که زنان دوشادوش مردان در فعالیتهای کشاورزی مشارکت نموده و کمک عمده ای به تولی و فراوری مواد غذایی در سطح جهان بنمایند هرچند که نقش فعال زنان در توسعه کشاورزی و روستایی برکسی پوشیدهنیست اما آنان به ندرت از خدمات بهداشتی بهینه سود برده اند و ارتباط محدود آنان با کارشناسان و فعالین بهداشتی منجر گردیده که مسائل بهداشتی زنان به گونه شایسته ای منعکس نگردد. دراین میان زنان کشاورز سرپرست خانوار در مقایسه با سایر زنان روستایی نسبت بیشتری با محرومیتهای اجتماعی اقتصادی و ارتباطی مواجه اند زیرا ساختار فرهنگی اغلب روستاهای ایران ارتباط اینگونه زنان را مراکز و محیط های اجتماعی و اقتصادی محدود می نماید. از این روست که اکثریت زنانکشاورز سرپرست خانوار بنام محرومترین محرومان نامیده میشوند