سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوذر منفرد –
مسعود یزدان پناه –

چکیده:

بخش کشاورزی از بخشهای مهم اقتصادی کشور می باشد که با معضلات فراوانی از جمله بیکاری فارغ التحصیلان روبرو است حل این مشکلات با انجام پروژه های تحقیقاتی در این زمینه بستگی دارد تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های فوق برنامه در زمان تحصیل برموفقیت شغلی دانش آموختگان طراحی و اجرا شد نتایج نشان داد پاسخگویان دارای احساس موفقیت شغلی بالا و همچنین شرکت در فعالیت های فوق برنامه بالایی هستند. همچنین فعالیت های فوق برنامه همبستگی بالایی با موفقیت شغلی در نهایت پیشنهاداتی برای افزایش مشارکتدانشجویان درفعالیت های فوق برنامه ارایه شد.