سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی اسلامیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
سیدحسن حسینیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران
مجید مرادلو – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی اصفهان – اصفهان- ایران
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران

چکیده:

در این مقاله، رابطه بین سهم هارمونیکی در باسبارPCC مکان نصب فیلتر هارمونیکی در شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که هموار ه مصرف کننده های هارمونیک زا مسئول نصب فیلتر هارمونیکی نیستند. به گونه ای که حتی اگر مصرف کنند ه ای دارای سهم بیشتری نسبت به شبکه بالا دست در ایجاد جریان و ولتاژ هارمونیکی در باسبارPCCباشد، باز هم ممکن است مسئول نصب فیلتر نباشد و در صورت نصب، نه تنها مقاد یر هارمونیکها کاهش نم ی یابد بلکه افزایش نیز پیدا می کند. با این وجود در بیشتر موارد، سهم هامونیکی ولتاژ ملاک مناسبتری نسبت به سهم هارمونیکی جریان برای تشخیص مسئول نصب فیلتر خواهد بود . این نتایج با استفاده از شبیه سازی شبکه توزیع صنعتی ۱۳ باسه IEEEبر روی نرم افزارDIGSILENT نیز نشان داده شده اند.