سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح الله جوادی – دستیار علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور واحد محلات
محسن حسنی – دستیار علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور واحد دلیجان

چکیده:

به طور کلی در ادبیات مربوط به رشد اقتصادی، پیوند محکمی بین میزان آموزش نیروی کار و بهره وری آنها در فرایند تولید وجود دارد. شواهد موجود در کشورهای صنعتی، حاکی از یک ارتباط قوی بین سرمایه گذاری دربخش نیروی انسانی و رشد اقتصادی است. بدین علت، امروزه، بیشتر جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، مبالغ زیادی در این بخش سرمایه گذاری کرده اند.به همین منظور، در این مقاله به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL) پرداخته و تاثیر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی بررسی می کنیم. نتایج برآورد شده طی دوره۸۶-۶۸ نشان دهنده تاثیر معنادار و مثبت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی است.