سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی مظلوم – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران
مرتضی مهروند – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

باتوجه به افزایش استفاده از بتن خودتراکم scc درایران نیازبه انجام ازمایشهای مخرب و غیرمخرب برروی این نوع بتن بیشتر احساس میگردد یکی از روشهای بررسی خصوصیات مکانیکی و همچنین مقاومت فشاری بتن استفاده از آزمایشهای غیرمخرب می باشد دراین تحقیق ازمایش غیرمخرب فراصوتی برروی بتن خودتراکم صورت گرفته است تا بتوان رابطه ای بین سرعت امواج فراصوتی و مقاومت دراین نوع بتن را به دست آورد بتن خودتراکم موضوع این تحقیق با نسبت اب به سیمان ۰/۳۵و۰/۴۵ درشانزده طرح اختلاط ساخته شده است و پس از یک دوره ۲۸ روزه نگهداری درشرایط مرطوب تحت آزمایش مقاومت فشاری استاندارد قرارگرفته اند