سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی هوشمندآیینی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
حسین معصومی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی
فائزه نجاتی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه

چکیده:

از جمله ورزشهایی که با استفاده از آخرین پیشرفت های علمی و تکنیکی توانسته است تغییراتی اساسی و بنیادی در تمامی مراحل خود به وجود آورد رشته ورزشی شنا می باشد. در این مقاله به بررسی رابطه بین سرعت شناگر وضریب پسار )دراگ( پرداخته ایم. برای این منظور یک شناگر با سرعت های مختلف ) V=1 m/s ، V=1. 5 m/s و V=2 m/s ( در نرم افزار FLUENT مدل شده است و سپس نیروی پسار و ضریب پسار در این سه حالت محاسبهشده است. نتایج حاصله از حل مدل به صورت تغییرات فشار، سرعت و جداولی ارائه شده است