سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس بابایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
حمید تابلی – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان
سهیلا شمس الدینی – دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

عملکرد سازمان هم به منابع انسانی و هم به منابع غیر انسانی وابسته است. مدیریت در واقع تلاش برای بهره گیری از منابع غیر انسانی توسط منابع انسانی است. یکی از نیازهای تعیین کننده رفتار انسانی داشتن عزت نفس است که ضمن انتقال کنترل به خود فرد بر جنبه های زیادی از زندگی افراد شامل شادکامی فردی، پیروزی، روابط با دیگران، موفقیت، خلاقیت و عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. این پژوهش که به منظور بررسی ارتباط سبک های رهبری مدیران و عزت نفس کارکنان در سازمان های دولتی شهر کرمان انجام گرفته ، نتایج تحقیق نشانگر استفاده از دو سبک رهبری دیپلماتیک و مشارکتی و عدم بهره گیری از سبک های اقتدارگرا ، دموکراتیک و رها کرده دارد. همچنین یافته‌های تحقیق بیانگر ارتباط معنادار سبک رهبری و عزت نفس کارکنان دارد. در سازمان‌هایی که از سبک رهبری مشارکتی استفاده نموده اند میزان عزت نفس کارکنان بیش از سازمان‌هایی می باشد که از سبک دیپلماتیک بهره می گیرند.