سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیلا دهقان – کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
مهناز مهرابی زاده هنرمند – دکتری روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با انگیزه بودن و دستیابی به موفقیت، خصوصاً در شرایط سخت، یکی از اهداف همیشگی روانشناسان و مربیان بوده است. پیشفت تحصیلی، علاوه بر اینکه، خود به تنهایی یک هدف به شمار می آید، بلکه درگیر شدن فعال در مدرسه و انگیزه داشتن نسبت به آن، به بسیاری از ویژگی های روان شناختی منجر می شود. مثل عزت نفس، سازگاری، م سئولیت پذیری و صلاحیت (جسر و جسر، ۱۹۹۷؛ استنبرگ، ۱۹۹۶؛ به نقل از گرولنیک و همکاران، ۲۰۰۷). این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهید چمران اهواز انجام شده است.