سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر بهلولی – استادیار، دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت
ناصر شاهنازیان – دانش آموخته رشته مدیریت اجرائی

چکیده:

صاحبنظران معتقدند که اثر بخشی، اصلی‌ترین موضوع در تمامی تجزیه و تحلیلهای سازمانی بوده و تصور سازمانی که اثربخش نباشد، مشکل است.از سوئی دیگر، سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده که موضوع خلاقیت بیش از پیش مطرح گردد. سازمانها برای رقابت در دنیای پرتلاطم کنونی و حفظ موجودیت و امید به پیشرفت در آینده، نیازمند کارکنانی خلاق بوده و با داشتن این گنجینه ی با ارزش است که می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونی‌ها به پیش روند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان یک سازمان با اثربخشی آن، پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا بین خلاقیت کارکنان یک سازمان و اثر بخشی آن سازمان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که، خلاقیت کارکنان بانک دارای رابطه‌ی معناداری با اثربخشی سازمانی بوده و کارکنان خلاق بانک از مهمترین عوامل وصول آن سازمان به اثر بخشی می‌باشند.