سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آسیه عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی
محمد امیر دلاور – استادیار دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

چکیده:

خشکسالی‌ها نمونه‌ای از تغییرات اقلیمی می‌باشند که هرچند سال یکبار مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را دربرمی‌گیرند و سبب نواساناتی در روند پارامترهای هواشناسی می‌شوند. در این تحقیق با هدف بررسی وضعیت خشکسالی و رابطه آن با تعداد روزهای گرد و خاک و سرعت باد در زاهدان، از روش شناخته شده شاخص SPI بر روی اطلاعات یک دوره آماری ۴۶ ساله استفاده شده و رابطه بین شاخص SPI با تعداد روزهای گرد و خاک و سرعت باد در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرعت باد و تعداد روزهای گرد و خاک با SPI رابطه همبستگی معنی داری ندارند ولی با میانگین گیری متحرک به ترتیب ۱۱ ساله و ۵ ساله معنی دار شدند.