سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی فدوی – کارشناسی ارشد حسابداری
زینب صیادنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری
زینب نادی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام (تغییر قیمت هر روز نسبت به روز قبل) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیسمت در نظر نمی گیرند. در واقع مسئله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل ۷۰ شرکت حاضر در ۳ صنعت بر معامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده با تغییر قیمت سهام روزانه رابطه ی مثبت معنادار دارند.