سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان – استاد یار
علی اکبر غفرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان – دانش کارشناسی ارشد
مجید فضلعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری واحد علوم و تحقیقات کرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد
تقی قدکچی – دانشگاه آزاد زمین واحد علوم و تحقیقات کرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اینترنت و فنّاوری‌های مرتبط با آن تأثیرات زیادی را بر تجارت گذاشته است. اینترنت طریق مفاهیم ، تدوین اهداف و راهبردها، بخش بندی بازار، نحوه هدف قرار دادن مشتریان، آمیخته بازاریابی دهد تا روش ارزیابی تجارت را دگرگون ساخته است. بیشترین تأثیر اینترنت و تجارت را در فعالیت‌های تشویقی و ترغیبی شاهده می‌کنیم. بنگاه رایزنی هیلی وبکر ( ۰۲۲۲) می‌گوید در صد زیادی تلاش برای خرید از طریق اینترنت با ما فقط. ۶۸% مقابل ها انجام می‌شود و در بعضی از کشورها نظیر اسپانیا این عدد به ۹۷% می‌رسد احتمالاً این عدم موفقیت در خرید از مشکلات فنی به سمت در شبکه ارتباطی و مشکلات برقراری ارتباط و به علت عدم آشنایی با روش استفاده از اینترنت از سوی مشتریان ناشی می‌شود .