سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمسیح میرمقتدایی – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش

چکیده:

طبق مطالعات صورت گرفته در چند دهه اخیر، تأثیر انواع شوینده ها بر روی پزوتئین سطح پوست، ایجاد تغییر (Denaturation) در آن را اثبات نمده است که از این مورد به عنوان علت اصلی خشکی پوست یاد می شود. لذا به منظور اندازه گیری و عددی نمودن این فرآیند تلاش های بسیاری صورت گرفته است. از جمله می توان به آزمون زئین اشاره کرد که بر مبنای میزان انحلال پروتئین ذرت بوسیله یک شوینده می باشد و به عنوان یک شاخص تحرک زایی در نظر گرفته میشود. ولی این قبیل آزمون ها دقت کمی دارند تنها به صورت یک آزمون غربالگری از آنها استفاده می شود. همچنین پروتئین مذکور گیاهی بوده و ممکن است در برخی موارد رفتار متفاوتی نسبت به پروتئین پوست یعنی کراتین داشته باشد. لذا تلاشهای دیگری با استفاده از پروتئین های دیگر ماننده آلبومین و کراتین نیز صورت گرفته است. ولی اغلب فرآیندهای انجام شده بر روی کراتین بسیار وقت گیر و پرهزینه هستند. اندازه گیری pH یکی از ساده ترین و اماکن پذیرترین روشهای موجود در هر آزمایشگاهی است که در این مقاله سعی شده است الگو تغییرات این فاکتور نسبت به میزان تریک زایی با پروتئین های غیر گ یاهی خصوصاً کراتی بررسی شود. طی این تحقیق رفتار جالب توجه شوینده ها را در مقابل کراتی و نتیجتاً تغییرات pH شاهد هستیم که می تان آن را الگویی برای اندازه گیری میزان تحریک زایی در نظر گرفت.