سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید عسکری – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
محسن درکه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
حسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی

چکیده:

فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم در برگیرنده دانش، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کنند. و از سوی دیگر امروزه موضوع سلامت روان در میان دانش آموزان که سرمایه های هر جامعه ای هستند مسئله بسیار مهمی است.