سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ایرانمنش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان،
شراره رخشان – کارشناس مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران
رضا ایرانمنش – دانش آموخته کارشناسی علوم اقتصادی – گرایش اقتصاد نظری

چکیده:

در این پژوهش ارتباط بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان بررسی شده است. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. گردآوری دادهها به روش میدانی و توسط پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان صورت گرفته است. سرانجام بر اساس شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق در قالب مدل یابی معادلات ساختاری، مشخص گردید که بازارگرایی می تواند عملکرد بازار شرکت ها را به صورت قابل قبول افزایش دهد، اما درمورد استراتژی نوآوری و گرایش به یادگیری بحث های جدی وجود خواهد داشت