سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعبدالله بنی هاشمی – اعضا هیئت علمی مرکز آمل
احسان گلزاده –

چکیده:

انگیزش را میتوان حالتی درافراد دانست که انان را به رفتار خاصی متمایل می سازد روانشناسان معمولا انگیزش را فرایندی میدانند که درجهت دادن رفتار دخیل است انگیزش مفهومی است که با عوامل درونی و بیرونی ارتباط پیدا می کند و این عوامل دانشجو را وادار می کند تا رفتار خاصی اتخاذ کند که به پیشرفت تحصیلی منتهی شود علت اصلی اهمیت انگیزش درروانشناسی این است که به ما کمک میکند رفتاری که می بینیم توجیه کنیم ریو ۲۰۰۱ ترجمه سید محمدی تلاش پایداری و جهت گیری تلاش ها سه ویژگی اصلی انگیزش را تشکیل میدهند برای توجیه اختلاف بین دانشجویانی که استعداد یکسانی برای یادگیری دارند اما پیشرفت تحصیلی آنها متفاوت است می توان از مهفوم انگیزش استفاده کرده اما عزت نفس عبارتند از احساس ارزشمند بودن این احساس از مجموع افکار احساس ها و عواطف درطول زندگیناشی می شود بررسی روانشناسان حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند بنابرانی نخستین شرط عزت نفس ان است که دانشجو خود را کارآمد ببیند و این نیز حاصل آن است که فرد امکان بروز توانایی های خود را فراهم سازد و با مسئولین این امکان را فراهم سازند