سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی نژاد – دانشیاردانشکده اقتصادومدیریت
شوکت قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد
جاسم قادری –

چکیده:

نگرشها و رفتارهای کارافرینانه لازمه موفقیت و بقای سازمان ها درهراندازه است متغیرهای بسیاری برکارافرینی سازمانی تاثیر میگذارند این متغیرها شامل ویژگیهای شخصی و انگیزشی مدیران و نیز ویژگیهای صنعتی است که شرکت درآن فعالیت می کند با وجود این بسیاری از محققان معتقدند متغیرهای سازمانی و استراتژیک تاثیر بیشتری بر کارافرینی دارند اقدامات مربوط به مدیریت استراتژیک از جمله اقدامات مدیریتی است که تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی میب اشد بدین جهت دراین مقاله به بررسی برخی از ابعاد مدیریت استراتژیک و تاثیر آنها برکارآفرینی پرداخته شدهاست این ابعاد که شامل بررسی محیط مشارکت دربرنامه ریزی انعطاف پذیری دربرنامه ریزی افق زمانی برنامه ریزی و شیوه کنترل می باشد با توجه به ظرفیت آنها درتاثیر برکارافرینی انتخاب شده اند.