سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مولودسادات چاوشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیابان زدایی دانشگاه سمنان
خسرو حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
سعید خدائیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درمقاله حاضر به پدیده ایجاد فروچاله در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت کبودرآهنگ و فامنین پرداخته شدها ست برای این منظور اطلاعات رقوم سطح آب زیرزمینی توسط روشهای زمین آمار در محیط GIS تحلیل گردیده و بهترین روش درون یابی تعیین گردیده است و با توجه به ویژگیهای فروچاله های بوجود آمده تاثیر افت سطح اب زیرزمینی در تشکیل فروچاله ها مورد بررسی قرارگرفته است بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که افت سطح ایستابی تاثیر بسزایی برایجاد فروچاله ها داشته و در مکانهایی که افت سطح آب بیشتر بوده است شدت و فراوانی وقوع این پدیده بیشتر می باشد.