سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده فاطمه سوزنده پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمد تقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله افت سطح آب زیرزمینی و پدیده فرونشست حاصل از آن در منطقه طرق – ابیازن واقع در شمال استان اصفهان بررسی شده است. نشست زمین پدیده ایست که در آن سطح زمین به طور آنی (در اثر تراکم سفره های ماسه ای) و یا تدریجی (در اثر تراکم لایه های رسی) افت می-کند و باعث ایجاد ترک ها و شکاف هایی در روی زمین و آسیب زدن به سازه های سطح زمین می-شود. این پدیده در صورت عدم مدیریت صحیح خسارات جبران ناپذیری را برای مناطق دچار این پدیده ایجاد می کند. افت تراز سطح آب زیرزمینی در دشت طرق- ابیازن در طی دوره ۲۵ ساله منتهی به سال ۸۸-۱۳۸۷ حدود ۴۹/۱۴ متر می باشد و متوسط افت سالانه ۵۸/۰ متر محاسبه شده است. در قسمت های مختلف دشت طرق- ابیازن آثار نشست مشاهده می گردد. تاکنون هنوز دلیل اصلی ایجاد این شکاف ها مشخص نشده است، اما با توجه به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در دهه اخیر و بیلان منفی دشت، ارتباط نشست زمین و شکاف های ایجاد شده در سطح زمین با افت سطح آب زیرزمینی بسیار محتمل می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار می-گیرد.